Hundslund kirke

Hundslund Kirke
 
Hundslund kirke er en typisk middelalderkirke, bygget i romansk stil omkring år 1200. Fra dens tårn kan man se vidt omkring, ligesom også kirken kan ses fra sydsiden af Horsens fjord.
 
 
 

Torrild kirke

Torrild Kirke
 
Torrild kirke ligger midt i Torrild by og kan ses fra alle verdenshjørner. Det er en typisk middelalderkirke - bygget omkring år 1200.
 
 
 
 

Sognepræst Sonja Nicolaisen

Torrild Kirke
 
Kontakt Sonja Nicolaisen.
 
Tlf.:  4045 8477 eller 8655 0012
Mail: sonn@km.dk 
 
 
 
 
Her smækkes ikke med døren...
 
Fjordpastoratet er søsat!
 
Fra og med 1. januar 2019 udgør Hundslund og Torrild sogne sammen med Ørting, Falling, Gylling og Alrø sogne et fælles pastorat, som vi kalder Fjordpastoratet. Fjordpastoratets seks sogne betjenes af præsterne Marianne Lyst og Sonja Nicolaisen.
 
Vi har allerede et fælles kirkeblad, og vi arbejder på snarest at oprette en ny fælles hjemmeside for de seks sogne. Derfor vil man kunne iagttage mangler på denne side i forhold til fornyelse, opdatering, herunder opdatering af den separate gudstjenesteliste, ligesom siden heller ikke er dækkende for alt, hvad der sker i Fjordpastoratet.
 
 
 
Løvspringstur lørdag 11. maj
12.00 afgang fra Hundslund kirke
12.15 afgang fra Torrild kirke
OBS! Tilmeldingsfristen er udløbet
 
 
Gudstjeneste søndag 12. maj
3. s. e. påske
10.30 Hundslund konfirmation (SN)
 
 
Gudstjeneste fredag 17. maj
Bededag
9.00 Gylling (SN)
10.30 Falling (SN)
 
 
Gudstjeneste søndag 19. maj
4. s. e. påske
9.00 Hundslund (ML)
10.30 Ørting (ML)
 
 
Forårskoncert søndag 26. maj
19.00 Torrild kirke
Musikalsk odyssé med afsæt i myten om Babelstårnet og pinsens budskab om Helligåndens komme, arr. af organist Hans Sydow. Fri entré.
 
 
Gudstjeneste torsdag 30. maj
Kristi himmelfarts dag
9.00 Falling (SN)
10.30 Hundslund (SN)
 
 
Gudstjeneste søndag 2. juni
6. s. e. påske
9.00 Ørting (HKN)
10.30 Alrø (HKN)
 
 
Gudstjeneste torsdag 6. juni
Sidste K-dag inden sommerferien
14.30 Hundslund (SN)
Kaffe og kage mm. i Kirkehuset bagefter
 
 
Gudstjeneste søndag 9. juni
Pinsedag
9.00 Torrild (SN)
10.30 Hundslund (SN)
 
Sognepræst Sonja Nicolaisen takker af.
12.00 Afskedsreception i Kirkehuset i Hundslund. Alle er velkomne.
 

Kirkebladet marts 2019
(klik på billedet for at åbne bladet)
 
Ældre udgaver af kirkebladet
Hundslund-Torrild Pastorat, Kirkehuset | Landevejen 5, 8350 Hundslund